Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022 – Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 μεταξύ του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού κυρίου Νικολάου Αβραμίδη και της Προέδρου του Ασύλου Ανιάτων κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Σκοπός του Μνημονίου αποτελεί η υιοθέτηση και υλοποίηση του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των βιοαποβλήτων, των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο) και των μελανοδοχείων του Ασύλου Ανιάτων.  

Συγκεκριμένα, με την υπογραφή του Μνημονίου τοποθετήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ασύλου τρεις ροές ανακύκλωσης με κάδους ανακύκλωσης, κάδους βιοαποβλήτων και ειδικούς κάδους συλλογής μελανοδοχείων/τόνερ που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος. Πρόκειται για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, τον πλέον δόκιμο τρόπο συλλογής, με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης αλλά και την αύξηση των ποσοστών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Η εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων θα προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ακόμα, επιδιώκει την προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων και της δραστικής μείωσης αυτών που τελικά οδηγούνται στην υγειονομική ταφή. Τέλος, θα οδηγήσει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων του Ασύλου, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκπαίδευση του προσωπικού από συνεργάτη του Αντιδημάρχου. 

Η Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων κυρία Ιωάννα Ηλιάδη δήλωσε σχετικά: «Συγχαρητήρια στον Αντιδήμαρχο Αθηναίων κύριο Νικόλαο Αβραμίδη για την υπέροχη αυτή πρωτοβουλία. Η οικολογική συνείδηση είναι υποχρέωση όλων μας και με την υπογραφή του Μνημονίου, η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων θα αποτελέσει καθημερινά για εμάς βασική προτεραιότητα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε υλικό, οργανικό απόβλητο και ανακυκλώσιμο είδος που σε άλλη περίπτωση θα κατέληγε στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, προς όφελος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.»

Κοινοποιήστε: