Στο πλαίσιο του έργου «EPoCFiNDS – Education Program for Carers in Facilities of Neurodisabled Subjects»ERASMUS+ (2018-2021), το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων διοργάνωσε εκπαιδευτική εβδομάδα με στόχο την εκπαίδευση των εκπαιδευτών φροντιστών ατόμων με νευρολογική αναπηρία (“Train the trainers Week”, 12-16 Νοεμβρίου 2019).

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν εκπαιδευτές από το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Nottingham University (UK), το Royal Hospital for Neurodisability (UK), την ΜΚΟ Asociatia Habilitas (RO) και το Social & Health School, Herning (DK).

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τις ανάγκες των φροντιστών (βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάχθηκε σε φορείς από την Ελλάδα, την Αγγλία και την Ρουμανία), για την χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, για την χρήση της ηλεκτρονικής εκπαιδευτική πλατφόρμας «EPOCFINDS e-learning platform», για τις ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες δημιουργώντας μικρά μαθήματα με στόχο την εκπαίδευση των φροντιστών σε διάφορους τομείς (μέθοδοι επικοινωνίας μεταξύ φροντιστή και πάσχοντα, κινητοποίηση ατόμων με νευρολογική αναπηρία κ.α.)

Η εκπαιδευτική εβδομάδα αποτελεί το πρώτο βήμα προς την ολοκλήρωση ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού οδηγού για φροντιστές ατόμων με νευρολογικές αναπηρίες.

Κοινοποιήστε: