Ιστορία

Tο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων (ΙΠΧΠ) ιδρύθηκε το 1972 από το Άσυλο Ανιάτων με στόχο την περίθαλψη ασθενών οι οποίοι πάσχουν από ανίατες ασθένειες, παραπληγίες, τετραπληγίες, εγκεφαλοπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας και παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η δομή αυτή αποτελεί πρότυπο για την δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα στον τόπο μας, προσφέρει στους ασθενείς 24ωρη υποστήριξη και απασχολεί 110 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ιατρούς, φυσίατρους, φυσικοθεραπευτές, νοσοκόμους, εργασιοθεραπευτές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό).

Σκοπός του είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των συνανθρώπων μας που πάσχουν από κινητική αναπηρία (επίκτητη ή κληρονομική). Στο σύνολο των 130 χρόνων λειτουργίας, το Άσυλο Ανιάτων και το ΙΠΧΠ έχουν φροντίσει και περιθάλψει δωρεάν, με στοργή για όλη την ενήλικη ζωή τους, περισσότερους από 8.500 συνανθρώπους μας με αναπηρία από όλη την Ελλάδα.

Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος
Ηλιάδη Ιωάννα
Α’ Αντιπρόεδρος
Ντζανάτος Δημήτριος
Β’ Αντιπρόεδρος
Κομματάς Δημήτριος
Γραμματέας
Μητσιάλη Ψύχα Ελεούσα
(Έλσα)
Μέλη
Βαρδινογιάννης Σ. Ιωάννης
Θέμελη Διονυσία (Ντένη)
Μοσχονά Άννα
Νενεδάκη Αικατερίνη
Νότα Αικατερίνη
Σκένδερ Νικόλαος
Τριφωνίδου Βασιλική