Το Άσυλο Ανιάτων από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα υλοποιεί δράσεις με στόχο την περίθαλψη ατόμων με χρόνια και ανίατα νευρολογικά νοσήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή 24ωρης υποστήριξης στους ωφελούμενους από εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρούς, φυσίατρους, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, φροντιστές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εργασιοθεραπευτές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό). Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων προσφέρει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση των περιθαλπόμενών του μέσω εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Μέχρι και σήμερα στυλοβάτες και συνοδοιπόροι στο έργο του Ιδρύματος είναι οι δωρητές από κάθε άκρη της γης (επώνυμοι και ανώνυμοι), καθώς δεν υφίσταται καμία κρατική επιχορήγηση.

Οι άνθρωποί μας

Δύναμη μας το ανθρώπινο δυναμικό μας. Το Άσυλο Ανιάτων υποστηρίζει τους ανθρώπους του και επενδύει στην εκπαίδευση και την εξέλιξή τους μέσω συνεχών επιμορφωτικών προγραμμάτων και κύκλου σπουδών. Πίσω από κάθε επιτυχία και δράση που υλοποιούμε, βρίσκονται οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να αφιερώσουν την εμπειρία και τις ικανότητές τους στο Άσυλο Ανιάτων. Όλοι μαζί πιστεύουμε στο όραμα του Ασύλου Ανιάτων και εργαζόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων που φροντίζουμε.

Tο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων (ΙΠΧΠ) απασχολεί άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, όπως:

 • Ιατρούς
 • Φυσίατρους
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Νοσηλευτές/τριες
 • Εργασιοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Ψυχολόγους
 • Μάγειρες
 • Τραπεζοκόμους
 • Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
 • Εθελοντές

Γεώργιος Γιαννακός

Μαρία Κωτσοπούλου – Αρτινού

Αναπλ. Γενική Διευθύντρια του Ι.Π.Χ.Π. &
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Γεώργιος Καλύβας

Μιχάλης Κορκόνδειλας

Βασιλική Βαζά

PT, MSc, Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Πολυξένη Ρούσσου

Αγγελική Κυριαζοπούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Χριστόφορος Μπουζούκας

Φαρμακοποιός

Μαρία Λιτού

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Εντός του Ιδρύματος προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες περίθαλψης:

 • Τμήμα Ιατρικής Υπηρεσίας
 • Τμήμα Φυσικής – Ιατρικής και Αποκατάστασης σε καθημερινή 24ωρη βάση
 • Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • Επιστημονική Επιτροπή Λοιμώξεων
 • Τμήμα Διατροφής & Σίτισης
 • Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Δημιουργικής & Καλλιτεχνικής Απασχόλησης ΑμεΑ
 • Τμήμα Ψυχικής Υγείας
 • Τμήμα Λογοθεραπείας
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Τμήμα Ιατροφαρμακευτικού Υλικού
 • Τμήμα Ιματισμού
 • Τμήμα Καθαριότητας