Το Άσυλο Ανιάτων προχώρησε σε συνεργασία με την πλατφόρμα δωρεών Givelink, με στόχο να συνδεθεί η προσφορά του κόσμου με τις πραγματικές ανάγκες των φιλανθρωπικών οργανισμών σε είδος, με την απευθείας μετατροπή των χρημάτων της δωρεάς σε προϊόντα.

Η πλατφόρμα Givelink λειτουργεί ως μεσάζοντας, συνδυάζοντας τις ανάγκες των φιλανθρωπικών οργανισμών με τους δωρητές και τους προμηθευτές προϊόντων. Οι προμηθευτές διαθέτουν τα προϊόντα στην πλατφόρμα και οι δωρητές ενημερώνονται για τις ανάγκες των οργανισμών, αγοράζοντας και δωρίζοντας απευθείας αγαθά σε πραγματικό χρόνο.

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις ανάγκες του Ασύλου Ανιάτων και να πραγματοποιήσετε μία δωρεά σε είδος, επισκεφτείτε το παρακάτω link: https://givelink.app/charities/61ffd0ff-370e-4bed-89f4-495547f7d52c  

Κοινοποιήστε: