ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 66 ΚΑΙ ΑΛΙΤΣΗΣ 15 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ 350 ‰

Κοινοποιήστε: