ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΚΑ (10)
ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ (656, 809, 810, 821, 823, 825, 827, 829, 830, 831) ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΚΙΤΕΖΑ» Η «ΛΑΓΟΝΗΣΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Κοινοποιήστε: