Το Newsletter του Ασύλου Ανιάτων θα σας κρατάει ενήμερους για τη δράση μας, τα προγράμματα και τις ενέργειες που υλοποιούμε για τους περιθαλπόμενους, τις συνεργασίες που συνάπτουμε με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και την εξέλιξη των υπηρεσιών μας και την αναβάθμιση των δομών μας.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα προηγούμενα Newsletter του Ασύλου Ανιάτων: