• Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση και ο έλεγχος του φωτοβολταϊκού συστήματος που χορήγησε πρόσφατα στο Ίδρυμα Περίθαλψης  Χρονίως Πασχόντων, του Ασύλου Ανιάτων, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. 
  • Με την πιστοποίηση ολοκληρώνεται αυτή η σημαντική παρέμβαση, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2020, κόστισε 70.000€, εξοικονομεί ποσό ύψους 12.000€ ετησίως και καθιστά το Ίδρυμα ενεργειακά αυτόνομο. 
  • Πλέον το Ίδρυμα παράγει  το σύνολο της ενέργειας που χρειάζεται για να λειτουργήσει.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020 – Με πράσινη ενέργεια λειτουργεί πλέον το Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, του Ασύλου Ανιάτων, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος, που υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσω της θυγατρικής του Ανανεώσιμες ΑΕ.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ, ανταποκρινόμενος στο σχετικό αίτημα της διοίκησης του Ασύλου Ανιάτων, προχώρησε σε μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής 100KWp, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ενεργειακών δαπανών του Ιδρύματος, με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού.

Ο σχετικός έλεγχος και η πιστοποίηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε δωρεάν από την TUV Austria Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας.

Η Πρόεδρος του Ασύλου, κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, δήλωσε σχετικά: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Όμιλο ΕΛΠΕ για τη χορηγία του συστήματος η οποία συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλουμε καθημερινά για την άρτια λειτουργία του Ιδρύματος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων και την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών μας. Επίσης, ευχαριστούμε την TUV Austria Hellas, που προσέφερε τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Πλέον το Άσυλο Ανιάτων λειτουργεί με πράσινη ενέργεια. Είμαστε υπερήφανοι που κερδίζουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων που συμβάλλουν όλο και περισσότερο στην στήριξη του Ασύλου και του κοινωνικού του έργου που επιτελεί» .

Κοινοποιήστε: