Τα προς εκμετάλλευση ακίνητα μπορείτε να τα δείτε ανοίγοντας το αρχείο ακινήτων (PDF) από εδώ.

Κοινοποιήστε: