Η στήριξη των συνανθρώπων μας στο Άσυλο Ανιάτων είναι πολύτιμη. Ακόμα πιο πολύτιμη είναι η άμεση βοήθεια προς τους περιθαλπόμενους μας, μία συνεισφορά που θα τους βοηθήσει να νιώσουν αγάπη και χαρά.

Αν θέλεις να συνεισφέρεις ακόμα περισσότερο στο Άσυλο Ανιάτων και να βοηθήσεις με ένα διαφορετικό τρόπο τους περιθαλπόμενους, τότε Γίνε Ανάδοχος!

Ο Ανάδοχος αναπτύσσει προσωπική σχέση με τον περιθαλπόμενο και μπορούν να κάνουν μαζί μία σειρά από δραστηριότητες.

Ο Ανάδοχος μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη προσωπικών εξατομικευμένων αναγκών συγκεκριμένου περιθαλπόμενου με:

  • Υγιειονομικές παροχές
  • Φυσικοθεραπευτικός εξειδικευμένος εξοπλισμός
  • Κάλυψη επιπρόσθετου κόστους φυσικοθεραπείας
  • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο (τρόποι αυτοβελτίωσης)
  • Επιμορφωτικό περιεχόμενο (θέατρο – παραστάσεις – εκδηλώσεις)

Η απόφασή σου να γίνεις Ανάδοχος θα φέρει μεγάλη θετική αλλαγή στη ζωή του περιθαλπόμενου.