• Βελτίωση της ζωής των 170 περιθαλπόμενων του Ασύλου Ανίατων 
  • Το Σωματείο  ανακάμπτει οικονομικά παρόλο που δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση  
  • Σύντομα, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ασύλου Ανιάτων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης

Το σημαντικό έργο του Ασύλου Ανιάτων την τελευταία οκταετία, αλλά και την εξέλιξη των οικονομικών του στοιχείων, παρουσίασαν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 σε συνέντευξη τύπου η πρόεδρος του Ασύλου, κυρία Ιωάννα Ηλιάδη και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Δρ. Δημήτρης Ντζανάτος.

Η κυρία Ηλιάδη ανέφερε ότι στόχοι της διοίκησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων, η αναβάθμιση των υποδομών, η διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης του Ασύλου, η ανάπτυξη υποστηρικτικού δικτύου και η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων μέσω της υιοθέτησης πρακτικών ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, η κυρία Ηλιάδη μίλησε για την αναβάθμιση της δυνατότητας του Ασύλου Ανιάτων, σε επίπεδο προσωπικού αλλά και υποδομών, να προσφέρει καλύτερη αποκατάσταση στους περιθαλπόμενους: Με τη αύξηση των φυσικοθεραπειών, τουλάχιστον 60 μέχρι πρότινος πλήρως κατάκοιτοι ασθενείς, μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν αμαξίδιο.

Η πρόεδρος μίλησε για τη στήριξη που παρέχουν στο άσυλο επιφανείς χρηματοδότες, απλοί πολίτες, αλλά και μέλη τοπικών συλλόγων κι οργανώσεων. Αποτέλεσμα αυτής της στήριξης ήταν, μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση της Γιαγλοπουλείου Πτέρυγας του Ασύλου Ανιάτων και ο πλήρης εξοπλισμός της με υγειονομικό υλικό, ιματισμό  και αναλώσιμα υλικά, καθώς και η αγορά ΒΑΝ με προδιαγραφές μεταφοράς ΑΜΕΑ, που επιτρέπει τη συμμετοχή των περιθαλπόμενων σε εξωτερικές εκδηλώσεις και εκδρομές. Επιπλέον, η κυρία Ηλιάδη ανέφερε ότι πάνω από 250 εθελοντές προσφέρουν υπηρεσίες στο Άσυλο Ανιάτων, που αφορούν στην περίθαλψη και την κοινωνικοποίηση των ασθενών.

Η κυρία Ηλιάδη ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να επικοινωνούμε και να ενημερώνουμε τακτικά τα ΜΜΕ και μέσω αυτών την κοινωνία, για την αποστολή και το κοινωνικό έργο του Ασύλου Ανιάτων. Μέσω αυτής της επαφής ενισχύουμε τη διαφάνεια στη δραστηριότητά μας και προωθούμε το στρατηγικό μας στόχο να δημιουργήσουμε περισσότερες γέφυρες μεταξύ του Ιδρύματος και της κοινωνίας, με περισσότερη εξωστρέφεια στη δράση μας, προς όφελος των περιθαλπόμενων μας.

Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου, ο κύριος Δημήτρης Ντζανάτος, μέλος της Διοίκησης του Ασύλου, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, παρουσίασε τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Σωματείου.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το Άσυλο ανακάμπτει σήμερα από μία ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε λόγω της μείωσης των εσόδων του από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με την ταυτόχρονη αύξηση των πάσης φύσεως φορολογικών του υποχρεώσεων και τη μείωση των νοσηλίων που καταβάλει ο ΕΟΠΠΥ για τους περιθαλπόμενους. Οι τρεις αυτοί παράγοντες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Άσυλο Ανιάτων δεν λαμβάνει κανενός είδους κρατική επιχορήγηση, προκάλεσαν ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας, το οποίο αντιμετωπίστηκε με έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Σωματείου.

Ο κύριος Ντζανάτος ανέφερε ότι η διαφανής αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ασύλου Ανιάτων, μέσα από την αξιοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης, θα αυξήσει μακροπρόθεσμα τα έσοδα του Ασύλου, ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την κοινωνική του αποστολή. Επιπρόσθετα διατύπωσε το αίτημα του Σωματείου για κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και αύξηση των νοσηλίων που καταβάλει ο ΕΟΠΠΥ, στα επίπεδα που ισχύουν για άλλες παρόμοιες δομές πρόνοιας.

Τη συνέντευξη τύπου συντόνισε η Δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου.

Κοινοποιήστε: