Την Ανθοκομική Έκθεση στο Άλσος Κηφισιάς επισκεφθήκαμε με τους ωφελούμενούς μας, στο πλαίσιο των δράσεων ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης που υλοποιεί το Άσυλο Ανιάτων.

Σύμφωνα με έρευνες, η επαφή των ανθρώπων με τη φύση ενισχύει την ψυχική υγεία, την αίσθηση του “ανήκειν”, τη δημιουργικότητα και τη μνήμη τους. Η πρόσβαση των περιθαλπόμενων του Ασύλου Ανιάτων στη φύση και η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις τέχνης και ψυχαγωγίας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για εμάς, με στόχο τη συμπερίληψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Κοινοποιήστε: