Αγ. Ζώνης 39 – 112 56 Αθήνα

  • Τηλ. Κέντρο Ασύλου Ανιάτων :
    210 8646172 – 210 8670488
  • Τηλ. Κέντρο ΙΠΧΠ : 210 8647522
  • Email : info@ipxp.gr