Ένα τεράστιο από καρδιάς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο Δεσμός – Desmos, που όπως πάντοτε με απεριόριστη ενσυναίσθηση, ανταποκρίθηκε στην επείγουσα έκκλησή μας για προστατευτικές μάσκες υψηλής προστασίας και Rapid Tests.

Ο ΔΕΣΜΟΣ, συνεργάζεται στενά με πάνω από 800 κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, τεκμηριώνοντας τις ανάγκες τους και αξιοποιώντας δωρεές, όπου χρειάζονται περισσότερο κάθε στιγμή. Υποστηρίζει όλων των ειδών τους οργανισμούς, βοηθώντας κάθε ευάλωτη ομάδα, στηρίζοντας όπου υπάρχει ανάγκη με αδιάβλητες διαδικασίες, συνέργειες και διαφάνεια.

Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε για το έργο τους.

Κοινοποιήστε: