Το Άσυλο Ανιάτων συγκροτήθηκε με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με κινητική αναπηρία. Όραμά του αποτελεί η μέγιστη δυνατή αποκατάσταση των περιθαλπόμενων που φροντίζει και η επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Με τη φροντίδα που προσφέρει μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή πολύχρονης νοσηλείας των περιθαλπόμενων, στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών στην υγεία τους και στην ελάττωση του ποσοστού αναπηρίας. Πρόκειται για μία επένδυση με σημαντικά οφέλη τόσο για τα άτομα όσο και για την κοινωνία.

Το Άσυλο Ανιάτων επιδιώκει να αποτελέσει το σπίτι των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη και οι εργαζόμενοί του να είναι η οικογένεια που θα τους φροντίζει, με απώτερο σκοπό την αποϊδρυματοποίησή τους.

Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας

Ένα σημαντικό βήμα για να μετουσιωθεί σε πράξη το όραμα του Ασύλου Ανιάτων για μια νέα εποχή στην αποκατάσταση της υγείας, αποτελεί η δημιουργία ενός Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας. Η αρχιτεκτονική μελέτη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου προεγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2021.