130

Χρόνια λειτουργίας

7

Bραβεία και τιμητικές διακρίσεις από το 1940 μέχρι σήμερα

8.500 +

Περιθαλπόμενοι από όλη την Ελλάδα